PROJECTES B?SICS i PROJECTES i ESTUDIS REDACCI? URBANISME
DIRECCIONS DIRECCIONS DE D'ESTALVI D'INFORMES PLANEJAMENT
D'OBRA NOVA: REHABILTACIONS ENERG?TIC i CERTIFICATS: ASSESSORAMENT:
i REPARACIONS:
 • Promocions
 • Rehabilitaci? d'Edifics
 • An?lisi termo-gr?fica
 • C?dules d'Habitabilitat
 • Assessorament:
 • Habitatges Unifamiliars
 • Manteniment d'eficis
 • Projectes d'estalvi
 • Inspecci? t?cnica d'Edificis
 • a Ajuntaments
 • Obra Oficial
 • Reparaci? d'Edificis
 • Taxacions i Valoracions
 • a Particulars
 • Urbanitzaci?
 • Reparaci? d'Habitatges
 • Dict?mens Pericials
 • POUM
 • Expedient d'Obres Menors
 • Legalitzaci? d'activitats
 • Modificacions puntuals
 • Plans Parcials
 • Unitats d'actuaci?
 • Plantejament en general
 • Passeig de la Verge dels Desemparats, 109-17800 olot-972.264.240